Αποτελέσματα

Το έργο Viral Skills θα αναπτύξει τέσσερα κύρια αποτελέσματα.

Όλα τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σ’ αυτή την ιστοσελίδα.

Σύνοψη συστημάτων VR

Μια επισκόπηση των πρόσφατων συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, τον διαθέσιμο χώρο και άλλες προυποθέσεις για να στήσει κανείς ένα εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας, σύμφωνα με το προτεινόμενο πεδίο χρήσης.  Επιπρόσθετα, θα ετοιμαστεί ένας οδηγός με βήμα προς βήμα οδηγίες για το πως να στηθεί ένα στούντιο εικονικής πραγματικότητας για τους παροχείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εγχειρίδιο VR

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και υπεύθυνους για το πως να ενσωματώσουν την εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Αυτό συμπεριλαμβάνει μια τεχνική εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα, την παιδαγωγική πλευρά της τέχνης, μια σύγκριση χωρών μεταξύ των εταίρων-χωρών και διεθνών χωρών, μια δημοσκόπηση της ομάδας-στόχου με εκπαιδευτές ενηλίκων, και μια ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και λίγα προσόντα.

Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη ‘E-Thek’

Το E-Thek είναι μια συλλογή από περιγραφές δωρεάν λογισμικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας που ανταποκρίνονται σε ενήλικες μανθάνοντες, συμπεριλαμβανόμενων εφαρμογών κατάλληλων για άτομα με χαμηλές δεξιότητες και λίγα προσόντα.  Το E-Thek θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και θα προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με διάφορες εφαρμογές για διαφορετικά λογισμικά πλατφόρμων Εικονικής Πραγματικότητας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Βασισμένο στα πιο πάνω αποτελέσματα, ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης θα ετοιμαστεί και θα καλύπτει 10 ημέρες εκπαίδευσης χωρισμένες σε 5 μέρες καθοδηγούμενης πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης μέσα σε τάξη και 5 μέρες αυτό-κατευθυνόμενης διαδικτυακής μάθησης.  Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό και τον τίτλο του «Εκπαιδευτή Εικονικής Πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με 3 πιστωτικές μονάδες ECVET.  

Icons designed by Nhor Phai, Freepik, itim2101, and mynamepong from Flaticon.com
Creative Commons License
Αυτό το έργο έχει άδεια χρήσης με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.